Тепловізійне обстеження приватного будинку

Тепловізійне обстеження приватного будинку

    Тепловізійне обстеження приватного будинку    

Тепловізійне обстеження приватного будинку. Теплоаудит приватного будинку. Енергоаудит приватного будинку.

 • Тепловізіонная зйомка
 • Фотозйомка у видимому спектрі
 • Прив’язка фотографій до термограми
 • Систематизація та аналіз отриманих даних
 • Складання звіту про тепловізійне обстеження
 • Інструментальне обстеження
 • Визначення фактичних тепловтрат
 • Порівняння з проектними і розрахунковими даними
 • Складання «Теплового паспорту»
 • Розробка плану заходів щодо зниження тепловтрат
 • Обстеження всіх енергетичних систем об’єкта
 • Складання енергетичного балансу
 • Визначення резерву економії
 • Розробка комплексної програми підвищення енергоефективності
 • Розрахунок вартості і строків окупності
 • Складання «Енергетичного паспорту»
 • Тепловізіонная зйомка
 • Прив’язка фотографій до термограми
 • Дослідження і систематизація отриманих показників
 • Створення звіту про тепловізійне обстеження
 • Інструментальне обстеження
 • Розрахунок фактичних тепловтрат
 • Складання «Теплового паспорту»
 • Розробка рекомендацій щодо зниження тепловтрат
 • Тепловізійне обстеження будинку
 • Фотозйомка у видимому спектрі
 • Прив’язка фотографій до термограми
 • Проведення аналізу та класифікація отриманих даних

пакет “простий”
від 800 грн.
пакет “оптимальний”
від 1800 грн.
пакет “повний”
(Ціна договірна)

Тепловізійне обстеження дозволить Вам отримати інформацію про всі слабкі місця Вашого будинку. Знаючи всі проблеми, Ви зможете утеплити, привести в порядок саме ту ділянку, яка цього потребує, що істотно заощадить Ваші кошти.

Після проведення обстеження, отримані результати систематизуються і обробляються. Складається звіт про проведене тепловізійне обстеження з коментарями та висновками спеціаліста.

При проведенні теплоаудиту проводиться панорамна тепловизионная зйомка будівлі зовні і детальне внутрішнє тепловізійне обстеження (тепловий контроль якості утеплення) всіх огороджувальних конструкцій (стін, вікон, дверей, даху) будинку. Дані про виявлені дефекти доповнюються кількісними показниками, отриманими в результаті контактного інструментального обстеження.

Розрахункова частина включає в себе розрахунок фактичних теплових втрат теплової енергії через ізоляційний матеріал, характеристик огороджувальних конструкцій (стін), характеристик існуючої теплової ізоляції, розрахунок мінімально допустимої товщини теплової ізоляції. Розрахункові дані порівнюються з фактичними. Отримані результати дозволяють абсолютно об’єктивно судити про стан теплоізоляції і говорити про рівень енергоефективності будинку щодо збереження тепла.

На підставі отриманих даних і їх детального аналізу розробляється програма теплоенергозбереження для об’єкта обстеження. У неї входить перелік заходів з описом їх необхідності і очікуваного результату від впровадження.

Ми допоможемо не тільки розібратися в комплексі заходів описавши їх необхідність і очікуваний результат від скорочення споживання енергоресурсів, розрахувавши вартість і терміни окупності..
Наша майстерня готова здійснити поставку і монтаж енергоефективного обладнання.

консультуємо для визначення найбільш підходящого типу аудиту, телефонуйте!!!